Загадки англійською мовою з перекладом – Загадки з відповідями

I am black, yellow, red, and green
The King cannot reach me and neither can the Queen.
I show my colors after the rain
And only when the sun comes out again.
Відповідь

Я фіолетова, жовта, червона і зелена
Ні королю не дістати мене, ні королеві.
Я показую мої кольори після дощу
І тільки коли знову виходить сонце.
Answer: A rainbow
Відповідь: Веселка

What is dark but made by light?
Відповідь

Яка темрява робиться з допомогою світла?
Answer: shadow
Відповідь: тінь

Which side of a dog has the most hair?
Відповідь

Яка частина собаки має найбільше волосся?
Answer: the outside
Відповідь: зовнішня

What has neck but no head?
Відповідь

Що має шию (горло), але не має голови?
Answer: an umbrella
Відповідь: парасольку

What has teeth but cannot eat?
Відповідь

У кого є зуби, але він не може їсти?
Answer: hair brush
Відповідь: гребінець

What belongs to you, but is used more by others?
Відповідь

Що належить тобі, але використовується більше іншими?
Answer: your name
Відповідь: твоє ім’я

What in our lives is always increasing but never decreasing?
Відповідь

Що в нашому житті завжди збільшується, але ніколи не зменшується
Answer: our age
Відповідь: вік

Which fruit is spelt like a colour?
Відповідь

Який фрукт звучить як колір?
Answer: an orange
Відповідь: апельсин і помаранчевий

What word has ten T s in it?
Відповідь

В якому англійському слові 10 “t”?
Answer: tent

What would you add to nine to make six?
Відповідь

Щоб ти додав до 9, щоб вийшло шість?
Answer: ІХ + S (=SIX)
Відповідь: до римської цифри ІХ додати літеру S

Which alphabet is a hot drink?
Відповідь

Яка буква алфавіту є гарячим напоєм?
Answer: T(tea)
Відповідь: T(T і tea вимовляються однаково ‘ти’).

What has two heads, four eyes, six legs and a tail?
Відповідь

Що має дві голови, чотири очі, шість ніг і хвіст?
Answer: а horse and its rider
Відповідь: кінь з вершником

What happens when it rains cats and dogs?
Відповідь

Що може статися, якщо ллє проливний дощ?
Answer: you can step in a poodle.
Відповідь: ви може наступити на пуделя.

When do hippopotamuses have eight feet?
Відповідь

Коли гіпопотами мають вісім ніг?
Answer: when there are two of them.
коли гіпопотамів двоє.

It is blue and green, and red,
It bounces higher than my head,
It does not want to stop at all.
What is it? It is my…
Відповідь

Він синій та зелений і червоний
Він підстрибує вище моєї голови
Він зовсім не хоче зупинятися
Що це? Це мій…
Answer: A ball
Відповідь: М’яч

Clean, but not water,
White, but not snow,
Sweet, but not ice-cream,
What is it?
Відповідь

Чистий, але не вода
Білий, а не сніг
Солодкий, але не морозиво
Що це?
Answer: Sugar
Відповідь: Цукор

I am always hungry,
I must always be fed,
The finger I touch,
Will soon turn red.
Відповідь

Я завжди голодний
Мене завжди повинні нагодувати
Палець, до якого я доторкнуся
Незабаром почервоніє.
Answer: Fire
Відповідь: Вогонь

I am round like an apple
Flat as a chip
I have eyes
But I can’t see one bit.
Відповідь

Я кругла як яблуко
Плоска як фішка
У мене є очі
Але я не можу бачити.
Answer: A button
Відповідь: Гудзик

What has a head like a cat,
Feet like a cat,
A tail like a cat,
But isn’t a cat?
Відповідь

У кого голова, як у кішки
Ноги як у кішки
Хвіст, як у кішки
Але це не кішка?
Answer: A kitten
Відповідь: Кошеня

Always runs but never walks,
Often murmurs, never talks,
Has a bed but never sleeps,
Has a mouth but never eats?
Відповідь

Завжди біжить, але ніколи не ходить
Часто бурмоче, ніколи не говорить
Має ложе, але ніколи не спить
Має уста (гирло), але ніколи не їсть.
Answer: A river
Відповідь: Річка

I fly, yet I have no wings.
I cry, yet I have no eyes.
Darkness follows me;
Lower light I never see.
Відповідь

Я літаю, хоча у мене немає крил
Я плачу, хоча у мене немає очей.
Темрява слід за мною
Світло внизу я ніколи не бачу.
Answer: A cloud
Відповідь: Хмара

What gets wetter and wetter the more it dries?
Відповідь

Що стає мокро і мокро, чим більше воно сушить?
Answer: A towel
Відповідь: Рушник

I’m lighter than a feather, yet the strongest man can’t hold me for more than 5 minutes.
Відповідь

Я легше пір’їнки, але навіть найсильніша людина не може стримати мене більше 5 хвилин.
Answer: Breath
Відповідь: Дихання

Дві загадки — одна відгадка.

He is the earliest to rise
And the loudest to cry.
Раніше всіх встає,
Голосніше за всіх співає.

He rises at dawn
And sings in the yard.
Встає на зорі,
Співає у дворі.

It knocks as it walks and keeps mum as it stands.
Йде – стукає. Стоїть, мовчить.

It has no legs but it runs.
Ніг немає, а ходять.

It’s tied hand and foot but it doesn’t
Сгу and hops on the floor.
Сильно скручений, а не плаче,
Пов’язаний, а по підлозі скаче.

From the branch onto path,
From one blade of grass onto another,
Here’s a spring with a golden back.
З гілки – на стежинку,
З травички — на билинку,
Стрибає пружинка,
Золота спинка.

It’s going outside in the field and in the garden,
But it can’t get into the house,
And while it’s there
I won’t go anywhere.
Йде він у полі і в саду,
А в будинок він не прийде.
І нікуди я не піду,
Поки він йде.

They beat it with a hand and with a stick.
Nobody has any pity on it.
Why is the poor thing beaten?
Because it is inflated.
Б’ють його рукою і палицею,
Нікому його не шкода.
А за що бідолаху б’ють?
А за те, що він надутий.

It got down to work:
It wheezed and sang.
It was eating at the oak
And broke its tooth.
Взялася вона за діло,
Заверещала і заспівала.
Їла, їла дуб, дуб,
Зламала зуб, зуб.

Just as you touch it
You jerk back your hand –
The grass stings like fire.
Тільки торкни,
І отдернешь долоню,
Обпікає трава, як вогонь.

The roof is supported by four legs,
And on this roof there are pies and tea.
Тримають дах чотири ноги,
А на даху – чай, пироги.

A carpenter builds a one-window house
With his sharp chisel.
Тесля гострим долотом
Будує хату з одним вікном.

A silvery back sparkles
In the clear river.
Блищить в річці чистої
Спинкою сріблястою.

Відповіді та корисні поради
Загадки англійською мовою з перекладом – Загадки з відповідями
«Любовний трикутник» – ворожіння онлайн: як підготуватися, коли варто звертатися до магії